Booklet DELENWEAR


 

Organisation 
Ukraina-Eesti trikotaaživabrik.

Ülesanne
● Tehke näituse jaoks vihik.
●  Näidake peamisi tegevusvaldkondi ja rõhutage tugevaid külgi.

 Idee — Dmitri Makonnen.
Kujundus — Dmitri Makonnen.
Küljendus — Dmitri Makonnen.
Trükkimine — Dmitri Makonnen.