Booklet DELENWEAR


 

Organisation 
Ukraina-Eesti trikotaaživabrik.

Ülesanne
● Tehke näituse jaoks vihik.
●  Näidake peamisi tegevusvaldkondi ja rõhutage tugevaid külgi.

 💡Idee, ✍️ Kujundus, 👌 Küljendus, 🖨️ Trükkimine  — 👨🏻‍🎨 Dmitri Makonnen.